Skip to content Skip to footer

Cuidem allò que importa, Programa de Movem Martorell 2023

Els vuit grans
compromisos de govern

1. El paisatge urbà ha de ser mediterrani, no som Irlanda. Canviem la gespa per jardineria autòctona, com el romaní o l’espígol, adaptada al nostre clima.

2. Atendre amb urgència la taxa d’atur: apostar per la creació d’una Escola d’Oficis al Molí Paperer, dinamitzant Can Carreres i generant nous perfils amb capacitat per accedir a feines amb futur.

3. Prioritzar els barris oblidats: La Vila, Pou Merli, Can Bros i Can Carreras. Més inversió i equipaments per generar pols d’atracció potents. Promoció Econòmica ha d’ubicar-se a la Vila, on hi ha solars abandonats i edificis públics tancats sense ús.

4. Protegir el Patrimoni Històric: Tenim edificis d’alt valor, com la Torre de Santa Llúcia o el Molí Paperer. Dotem-los d’activitat, donem a conèixer la seva història, perquè també és la nostra.

5. Habitatge assequible: rehabilitar edificis i solars. Cap més pis buit en mans de bancs mentre fugim de Martorell per poder pagar un pis Declarar-nos com a zona de mercat tens per acollir-nos a les limitacions legals al preu del lloguer.

7. Posar la botiga al centre: fixar taxes a grans supermercats i limitar-ne la proliferació establint plans d’usos. Donar suport per a la modernització del comerç de proximitat i la seva relació amb les noves formes de consum. Impulsar la creació d’una cooperativa de repartiment a domicili amb vehicles no contamintants i condicions laborals dignes.

8. Reivindicar la veu de la gent jove, prou paternalisme. Fer del Centre Cultural un espai de trobada, d’assaig, d’estudi, de cura a la nostra salut mental i sexual. El Centre Cultural com a centre de debat on decidir quines polítiques de joventut cal prioritzar.

Renaturalitzem els rius i gaudim-los respectant la biodiversitat. Si seguem l’herba, extingim insectes, i sense insectes, allunyem peixos i ocells. Els rius sense vida, només són aigua corrent.

Martorell connectat,
amable i sostenible

1. Un Martorell verd, i no gris. El riu, un tresor, un espai educatiu, lúdic, on gaudir respectant el nostre patrimoni natural. Protegirem l’espai fluvial i no edificarem a l’Horta de la Vila. Crearem l’Anella Verda, una xarxa de camins que uneixin els quatre costats del poble. Recuperarem Can Cases i les muntanyes com a pulmons verds.

2. Jardineria coherent amb el nostre clima mediterrani: plantes autòctones enlloc de gespa i flors d’alta demanda d’aigua. L’actual paisatge urbà no ens el podem permetre, cal un canvi de model urgent.

3. Urbanisme responsable per a millorar la vida de les persones: deixar de posar al centre el vehicle privat, aplicant un Pla de Mobilitat Segura amb alternatives, rutes segures per anar en bicicleta fins a estacions, escoles i centres esportius, i l’ampliació d’horaris i recorregut del bus urbà.

1. Recuperarem i protegirem el Patrimoni naturalde Martorell.

 • Recuperar i protegir els rius Anoia i Llobregat i les seves lleres
 • Salvar el Torrent dels Llops
 • Circuit de senyalització de la flora i fauna local
 • Revitalitzar el Parc Forestal de Can Cases
 • Protecció de la Serra de l’Ataix
 • Dissenyar un sistema d’avís que asseguri la divulgació de les recomanacions davant alt risc d’incendi.

2. Paquet de mesures per transitar cap a un model on els edificis municipals siguin autosuficients, promovent les energies renovables per tal de reduir les factures de subministrament energètic, i reaprofitament d’aigües de pluja i dels lavabos cap a les cisternes dels wc.

3. Jardineria sostenible: complirem amb l’acord de tenir una Jardineria sostenible que no generi despeses innecessàries de manteniment, especialment d’aigua.

4. Creació d’una anella verdaque uneixi els quatres costat de Martorell, una xarxa de camins on gaudir del patrimoni natural i fer esport respectant l’entorn.

5. Descatalogarem les zones inundables: P6 i la Horta de la Vila.

Recuperar la gestió pública de la jardineria per garantir unes condicions de treball dignes.

6. Revisar els sistemes actuals de reg: cal innovar per adaptar-nos a una nova realitat d’escassetat.

7. Aplicar la normativa de construcció d’habitatge nou, que contempli un sistema de reutilització de l’aigua.

8. No plantar plantes de secà en zona de riu.

9. Destinar un percentatge dels impostos que generen grans empreses i infraestructures al nostre municipi a mesures contra la contaminació.

10. Auditories ambientals i transparència: Les dades sobre la qualitat de l’aigua, contaminació de l’aire, lumínica i acústica han de ser públiques, actualitzades i a l’abast de tothom.

11. Informar, impulsar i destinar ajuts per a la creació de comunitats energètiques.

12. Els arbres han de fer ombra a l’estiu i deixar passar la llum a l’ hivern: crearem un Pla Director de l’arbrat urbà que marqui criteris de manteniment i localització dels arbres.

13. Tapar els escocells dels arbres únicament en aquells casos que limitin la mobilitat i amb sistemes permeables. Es proposarà fer un concurs dissenyar els escocells propis de Martorell.

14. Impulsar el coneixement del nostre entorn natural i projectes de conscienciació mediambiental per tal d’implementar-los a les escoles i instituts de Martorell.

1. Noves formes d’entendre l’urbanisme: al servei de les persones i no dels interessos privats. Urbanisme més participatiu, integrador, sense barreres arquitectòniques, amb perspectiva de gènere, que tingui en compte les persones amb diversitat funcional.

2. Creació d’una cooperativa amb els veïns i veïnes del barri de Pou del Merliper a desenvolupar la seva urbanització i convertir-lo en un barri digne on poder viure.

3. Desencallar el projecte d’integració i urbanització del barri de Can Bros, sempre amb la participació dels veïns i veïnes.

4. Més urbanisme de qualitat és més qualitat de vida

 • Planificació de l’Espai Urbà
 • Camins escolars i carrils bici que connectin totes les estacions de tren.
 • Dignificació zones d’esbarjo per a gossos de Martorell. Reforçar tanques exteriors i portes, millorar manteniment (herbes, deixalles, etc.). Al Parc Fluvial, part tancada amb bancs, fonts i elements de circuit agilty.
 • Solars en desús – Equipament municipal, habitatge públic o parcs en els que les façanes dels edificis contigus estiguin pintades per donar vida a la zona.
 • No al “pelotazo” urbanístic. Registre públic de requalificació del sòl. Requalificacions dels 10 anys anteriors. Auditories urbanístiques alienes al control de l’Ajuntament.
 • Pla integral de millora dels polígons industrials. Rehabilitació de naus, accés en transport públic, gestió de residus i arribada de banda ampla.
 • Invertir en transport públic no contaminant i gratuït. Replantejar rutes i freqüència de pas. Nova cultura de mobilitat més sostenible i desincentivar l’ús de vehicle privat.
 • Equipaments Municipals accessibles per a tothom
 • Desenvolupar mapa acústic municipal

5. Invertir de forma decidida en transport públic no contaminant, eficient i gratuït. Busos elèctrics i petits, vehicles de baixes emissions, que es puguin moure amb facilitat pels carrers de Martorell i augmentar-ne la freqüència.

6. Vehicles municipals elèctrics o híbrids

7. Instal·lació d’una xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

8. Aplicarem un Pla de Mobilitat Segura:

 • Incidir en la seguretat viària i reduir l’accidentalitat fins a zero. Fer complir la normativa sobre velocitat. Protecció dels més vulnerables: vianants, ciclistes, motos i persones amb mobilitat reduïda.
 • Mobilitat sostenible i saludable; fomentar l’ús de la bicicleta, moure’s a peu amb comoditat, desplaçar-se en transport públic, reduir l’ús del vehicle privat i impulsar les energies renovables per millorar la qualitat ambiental de Martorell.
 • Mobilitat equitativa; vetllar perquè tothom tingui les mateixes possibilitats per desplaçar-se per la ciutat, garantir l’accessibilitat i millorar les condicions de la mobilitat per a cada etapa vital.
 • Mobilitat eficient / intel·ligent; Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport, impulsar l’ús dels vehicles d’ús compartit i incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat.

9. Millorar l’accessibilitat a determinats equipaments, com per exemple el CIES.

10. [La Vila, Can Bros i Pou Merli] Integrar els barris amb la resta de Martorell.

11. Acordar amb les empreses de la zona un sistema de transport eficient per als treballadors.

12. [Buenos Aires] El pàrquing de la Biblioteca per als veïns i veïnes del barri.

13. Unir els quatre costats de Martorell creant l’anella verda entorn els rius.

14. [Buenos Aires] Replantejar el Passeig de Catalunya, convertir-lo en un bosc urbà, implementant nous sistemes pioners d’ecoeficiència. Que el Passeig esdevingui un nou espai de trobada entre barris.

1. Pla d’Eficiència Energètica:

 • Estudi nivell eficiència energètica edificis municipals.
 • Enllumenat ecoeficient equipaments municipals i via pública
 • Partida específica per reduir despesa energètica + millora sostenibilitat edificis municipals.

2. Millora de l’aïllament tèrmic:

 • Subvencions per a la millora d’aïllament tèrmic dels domicilis.
 • Estudi sobre l’eficiència tèrmica i aerodinàmica dels edificis municipals per mirar de trobar alguna manera de fer-los més eficients i reduir la necessitat de calefacció i de aire condicionat.
 • Instal·lar ventiladors a totes les aules de les escoles que ho necessitin.

3. Pla d’ocupació de creació de tècnics d’eficiència energètica. Grau eficiència edificis municipals, coordinació i divulgació de la cultura del consum eficient i sostenible.

4. Plaques solars:

 • Instal·lació de plaques solars a tots els edificis municipals.
 • Subvencions instal·lació plaques solars als domicilis
 • Comunitat Energètica a Martorell. Posada de plaques solars sobredimensionadament per poder beneficiar també a gent amb talls energètics.

5. Enllumenat ecoeficient en equipaments municipals i via pública per reduir la factura de la llum i la despesa energètica.

6. Aprofitar l’energia que generen les bicicletes d’espinning pel CIES.

7. Avaluar l’estat de les instal·lacions elèctriques dels barris. Fer les millores que siguin necessàries.

1. Els animals, siguin de l’espècie que siguin, són éssers vius que hem de respectar i protegir, no només són una qüestió d’ordre i civisme. Actualitzem la normativa local per posar al centre el benestar animal i esdevenir un veritable municipi amic dels animals.

2. Els animals no han de ser víctimes de maltractaments, d’esforços desmesurats, espectacles violents ni actes cruels que els comportin patiment físic o psíquic. Eradiquem qualsevol exhibició, fira o activitat a Martorell que atempti contra la salut i dignitat dels animals.

3. Farem una nova ordenança sobre benestar animal.

4. Impulsem campanyes de conscienciació i responsabilització dels propietaris en el respecte al benestar animal i a la convivència ciutadana.

5. Els animals no són una propietat: promovem l’adopció, que mai més ningú esculli comprar.

6. Treballem per recuperar la fauna local, amb el control estricte de la proliferació d’espècies invasores i la reintroducció d’espècies autòctones.

7. Ampliem la xarxa de zones d’esbarjo i dignifiquem les actuals perquè sempre es conservin en les millors condicions: sempre nets d’herbes i excrements, amb fonts d’aigua potable que funcionin i zones agility.

8. Desenvolupem els mecanismes de control necessaris perquè tots els animals que conviuen a Martorell estiguin inscrits al Cens Municipal d’Animals.

9. Conveni amb centres veterinaris de Martorell per facilitar serveis veterinaris accessibles i assequibles per a tothom.

10. Línia d’ajuts per a cobrir despeses veterinàries en casos greus en que la vida de l’animal estigui en joc si no s’intervé.

11. Parlar amb les associacions animalistes que ajuden els animals del carrer per veure què necessiten i ajudar-les en el que necessitin, donant-los suport en la seva feina.

12. Refugi animal públic per a que els animals abandonats puguin estar en un lloc segur en comptes del carrer.

Martorell per viure i treballar

1. Ningú fora de les llars d’infants, centres d’esport i escoles de música i art per no poder pagar. Tarifació social: pagarem en funció del que cobrem, sense haver de demanar ajuts ni caritat a ningú.

2. Serveis privatitzats tornaran a ser públics. L’aigua no és un negoci, és un dret bàsic.La gestió dels serveis sempre pública, eficient, que puguem controlar col·lectivament, potenciant el cooperativisme i generant ocupació de qualitat.

3. Pla Urgent de Reactivació del Comerç Localque assessori i impulsi campanyes de sensibilització. Crearem un fons de locals i naus buides per donar cabuda a noves iniciatives. Limitarem la concessió de llicències per a l’obertura de grans supermercats.

4. Treballarem per aconseguir una Policia Local més propera, més oberta i millor formada, creant la figura del policia de barrii dotant-la de més formació i recursos.

1. Traslladar Promoció Econòmica i el viver d’empreses al nucli antic (La Vila) per tal de revitalitzar el barri, alhora que es reconverteix el Molí Fariner en un Centre de documentació del riu Anoia (centre de divulgació ambiental i d’estudi de tot el cicle de l’aigua).

2. Crearem la Taula per la Reindustrialització de Martorell, amb la presència d’empresaris, sindicats i aquells agents que es consideri oportú, per tal d’acordar un programa de mesures per a recuperar el teixit industrial del municipi i generar ocupació digna i de qualitat al sector.

3. Pla integral millora polígons industrials. Rehabilitació naus, espai públic, millora del transport públic, gestió de residus i arribada de fibra òptica.

4. Prioritzarem la contractació de persones en situació d’atura través de plans ocupacionals i oferirem cursos de formació per tal de millorar-ne la seva qualificació i competències professionals. Establirem incentius a la contractació directa de les persones formades en aquests plans.

5. Creació del Servei d’agents cívics, borsa de treballadors i educadors socials per intervenir, mediar i prevenir conflictes socials als barris i millorar la convivència.

6. Preveure a l’apartat d’ingressos el trasllat del Centre Especial de Treball a un equipament municipal per estalviar el lloguer.

7. Creació de l’Escola d’oficis a Martorell i Centre de Formació Ocupacional que permeti a mig termini tenir treballadors qualificats i formats al municipi:

 • Ubicar-la al Molí Paperer, per dinamitzar Can Carreres, que manca d’equipaments i serveis.
 • Rehabilitar el Molí Paperer mitjançat un pla d’ocupació amb gent en atur
 • Creació d’un pol d’atracció amb un edifici ben connectat amb transport públic i prou espai com per fer centre de referència al territori.

8. Plans d’Ocupació amb finalitats socials i mediambientals (agents d’eficiència energètica, agents de suport digital, de suport al comerç i les entitats, etc).

9. Potenciar l’Economia social i Solidària per la rehabilitació d’habitatges, la dependència i atenció a les persones, la gestió dels recursos, i impulsar l’economia creativa (producció cultural)

10. Creació d’un fons municipal per ajuts a creació de cooperatives.

11. Impuls d’una cooperativa de repartidors a domicili com alternativa a Glovo i empreses similars que no respecten la legislació laboral.

1. Crearem un programa específic desuport i incentivacióals comerços que ofereixin productes de comerç just, de proximitat, i sostenibles ecològicament.

2. Ajuts a la creació d’ocupació al petit comerç i l’autoocupació (autònoms i autònomes).

3. Crearem un Pla Urgent de Reactivació del Comerç Local, en complicitat amb les associacions comercials locals i comarcals, tenint en compte les problemàtiques específiques de cada barri. Es posarà a disposició dels comerciants assessorament i s’impulsaran campanyes de sensibilització.

4. Més Comerç local i menys Supermercats, farem un Pla de Suport al Comerç local:

 • Diagnosi realitat comercial Martorell. Cens locals buits (estat, propietaris, etc…)
 • Taula diàleg amb les associacions de comerciants. Necessitats específiques per posar en funcionament els locals.
 • Programa ReEmpresa (divulgació i dinamització)
 • Foment consum comerços de proximitat (petit comerç front grans superfícies)
 • Targeta moneder. Acord amb comerç de proximitat local. Subvencions compra producte fresc a canvi de comprar a comerços de proximitat, presentant tickets o factures.
 • Crear nova moneda que només es pugui fer servir a comerços de proximitat. Intenció d’incentivar la botiga del barri.
 • Ajuts lloguer locals comercials. Directes per pagar lloguer. Incentius per reduir preu de lloguer.

5. Programa incentivació comerç just, sostenible i de proximitat

6. Ruta comercial. Fer una aplicació mòvil (app) amb indicadors d’on son els diferents comerços.

7. Omplir el Mercat Municipal. Calendari d’activitats acordades amb els comerciants per atreure l’atenció, per exemple les Nits de Mercat amb música en viu i degustació.

8. Volem un nou Mercat Municipal, on els comerços locals siguin els protagonistes i es puguin promocionar. Un “Aparador del Comerç Local”. “Deixar de ser un Poble Aparador per a fer Aparadors del Poble”. Aquests aparadors tindran un lloguer. Els diners recaptats amb aquest lloguers es destinaran íntegrament a la inversió per promocionar el comerç local.

L’habitatge és un dret fonamental, com l’accés a l’aigua potable, la sanitat o l’educació. No deixem en mans privades allò que és una necessitat universal, un dret de tot ésser humà.

1. Edificis de Protecció oficial amb gestió pública i transparent.

2. Intervenció a través de Gessól i baixar els preus dels lloguers. Si l’Ajuntament és l’arrendatari, el preu serà assequible i estable.

3. Ampliar el parc públic habitatges comprant edificis per a lloguer social amb finançament ètic a través de subhasta i gestionar-los amb justícia social. Fora pisos buits en mans de bancs i fons voltor i fem-los lloguers socials.

4. Incentivar a petits propietaris a cedir la gestió a la Oficina Local de l’Habitatge a canvi de garanties multirisc contra l’impagament, bonificacions fiscals o ajuts a la rehabilitació.

5. Rehabilitació i restauració d’edificis d’habitatge per a la seva adequació d’habitabilitat i poder convertir-los en habitatge públic.

6. Pla Local d’Habitatge:

 • Estudi sobre la realitat del municipi amb la intenció de prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial. Nombre d’habitatges buits, des de quan i per quin motiu.
 • Compra d’habitatges buits durant més de 2 anys sense justificació de bancs i grans tenidors per tanteig i retracte. Amb gestió de l’Oficina Local d’Habitatge.
 • Incentius per la rehabilitació d’habitatges. Subvenció de part del cost de les obres si es gestiona per part de l’Oficina Local d’Habitatge.
 • Dotar de recursos materials i humans a l’Oficina Local d’Habitatge per poder actuar com a oficina única i de referència per complir les seves tasques amb suficiència.
 • Ajudes per pagar lloguer per aquells que no compleixin requisits d’altres administracions amb llindars de rendes més elevats.
 • Habitatges de lloguer-per-comprar (rent-to-own). Establir un grup d’habitatges públics en una zona determinada que funcionin, a mode de prova per veure el funcionament d’aquest sistema, de manera que la persona interessada pagui un lloguer a l’Ajuntament fins a una quantitat concreta. Un cop arribat a aquesta quantitat, la persona interessada es converteix en la propietària de l’habitatge.

7. D’on sortiran els ingressos pel Pla Local d’Habitatge?

 • Expedients sancionadors en base a la Llei d’habitatge de Catalunya 2007 i la Llei 24/2015 de bancs i grans tenidors que mantinguin habitatges buits durant més de 2 anys sense causa justificada al municipi.
 • Sancions pel Decret 1/2015 de la Generalitat de Catalunya a aquells habitatges provinents d’execucions hipotecàries i que no hagin realitzat les obres necessàries per el compliment dels requisits d’habitabilitat exigit.
 • Sancions als propietaris que apliquin mobbing per forçar la sortida dels llogaters dels seus habitatges.
 • Sancionar propietaris VPO que les lloguin sense permís o per sobre del preu màxim.

1. Tarifació social. Pagar en funció dels ingressos. Llars d’infants, centres d’esport i activitats extraescolars per tothom, pugui o no pagar-ho.

2. Equitat. Totes les escoles han de tenir els mateixos equipaments, recursos i inversions.

3. Consell de l’Educació (Claustre, AMPA, Alumnes, Administració) decideix sobre polítiques educatives del municipis. Pla Educatiu d’Entorn, matriculació, inversions, oferta formativa, etc…

4. Ajuts llibres de text. No universal, sinó per justícia social (és a dir, segons la capacitat econòmica familiar).

5. Creació del Banc de llibres (sistema de reutilització de llibres, bonificar a qui els reutilitzi). Línia específica de subvencions per a AMPAs.

6. Aprofitar Llars d’Infants per fer-les Ludoteques a les tardes i dissabtes al matí.

7. Foment dels patis oberts

8. Estudiar la viabilitat d’una Escola – Institut

9. Crear un Saló de l’Ensenyament

1. Remunicipalització de la gestió de l’aigua, la jardineria, la neteja, Aula d’Anglès, activitats esportives, consergeria, etc… No més subcontrates ni empreses multiservei.

2. La mancomunació de serveis serà prioritària. Impulsarem una taula de diàleg amb els Ajuntaments veïns per tal de gestionar conjuntament aquells serveis que sigui possible amb la intenció de reduir costos.

3. No a les portes giratòries i el clientelisme. No es permetrà la contractació d’empreses en les que en els òrgans de gestió o en qualsevol servei hi hagi gent que hagi treballat a l’Ajuntament com a responsables de servei en els 3 anys anteriors.

4. Pressupostos socials. Augment de les partides socials del pressupostos municipals. Ingressos amb una política fiscal progressiva (que pagui més qui més té), amb l’aplicació de la tarifació social. Revisió del IBI i IAE.

5. Fraccionarem l’IBI en tants terminis com sigui possible. És senzill i no suposaria una càrrega tan gran per a les famílies.

6. Es revisarà el sistema de taxes i preus públics (escombraries, aigua, impostos diversos…), aplicant una política impositiva redistributiva.

7. Crearem un únic reglament de subvencionsque les reculli totes i els criteris per a sol·licitar-les, garantint que no hi ha cap favoritisme en les concessions.

8. Hospital de Martorell

 • Convertir l’Hospital de Martorell en Hospital públic amb gestió pública.
 • Assegurar que la contractació de l’Hospital és estable per tal de que es puguin mantenir els sanitaris al seu lloc de treball de manera digna i no precària. Això beneficia als treballadors i als consumidors d’aquest servei.
 • Fer un estudi de viabilitat de l’actual Hospital i una auditoria dels seus comptes.
 • Projectar un nou Hospital que pugui servir per destensionar l’actual Hospital.
 • Contractar personal per omplir totes les places vacants.
 • Donar més veu als sanitaris en la gestió de l’Hospital.

9. Crear el Consell de Salut, per donar veu a tots els professionals i ciutadania, i poder elaborar un nou Pla de Salut.

Des de Movem no considerem lògic que la diversitat funcional continuï tenint barreres físiques, i tan escassa presència pública i tan poca participació política.

Per això des de l’Ajuntament s’ha de contribuir al foment d’una incorporació social efectiva que passa en primer lloc per garantir l’accessibilitat universal i el disseny de la nostra ciutats perquè totes les persones puguin viure còmodament.

1. Garantir l’accessibilitat a tots els edificis i instal·lacions públiques, assegurant que compleix els requisits de la Llei d’integració social (LISMI).

2. Impulsar una ordenança d’accessibilitat universal que inclouen la instal·lació d’ajudes tècniques (bucles magnètics i emissores FM) en els llocs d’atenció pública, senyals lluminosos per a acompanyar als senyals acústics en els espais públics dependents dels ajuntament i mecanismes homologats en els semàfors per a persones invidents.

3. Vetllarem per l’adaptació del transport públic a les necessitats de les persones amb diversitat funcional.

4. Crear i consolidar l’àrea municipal d’atenció a la discapacitat.

5. Impulsar la coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament que permeti facilitar l’accés als recursos i serveis en igualtat de condicions a les persones amb discapacitat.

6. Desenvolupar models d’atenció que afavoreixin l’acompliment de la vida independent, l’autonomia personal i la participació plena de les persones amb discapacitat.

7. Conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre les diferents discapacitats, promovent amb això un canvi d’actitud i fomentant la percepció de la diversitat i heterogeneïtat, així com un tracte digne cap a les diferents situacions existents.

8. Desenvolupar accions orientades a afavorir la inclusió i participació de les persones amb discapacitat.

9. Promourem l’oci inclusiu i el temps lliure amb projectes que fomentin activitats recreatives inclusives en equipaments socioculturals i de lleure i projectes de mediació en el lleure per afavorir que les persones
amb diversitat funcional puguin participar en la comunitat.

10. Promoure la solidaritat social i la participació ciutadana amb la finalitat d’incrementar la corresponsabilització en l’atenció a persones amb discapacitat.

Martorell actiu i participatiu

1. Dotarem dels recursos necessaris per a que les entitats es puguin autogestionar. Apostem perquè les Associacions de Veïns i Veïnes siguin el centre neuràlgic dels barris. Nou Pla d’Usos dels equipaments municipals. Participació vinculant de les entitats en les decisions de l’Ajuntament.

2. No serem com la resta. S’han acabat els càrrecs de confiança, confiarem en la professionalitat dels que ja treballen a l’Ajuntament. Fixarem un sostre salarial als càrrecs electes. La política no és una professió: limitarem els mandats a 2+1.

3. Transparència per evitar la corrupció: tothom sabrà on va a parar cada euro gastat.

4. Els pressupostos seran participatiusi tota la informació, no només la financera, serà pública i publicitada.

1. Estudiar la creació d’un cine públic, on la seva recaptació aniria a les inversions de l’Ajuntament:

 • El cine tindria 5 (o 3) sales, 3 (o 1) per pel·lícules noves, 1 per pel·lícules clàssiques de la història del cine i 1 “Sala Participativa”.
 • La Sala Participativa es una sala en la qual es projectaran les pel·lícules que esculli la ciutadania de Martorell cada mes. De la mateixa manera que es fan els Pressupostos Participatius, al web de l’ajuntament hi haurà a la última setmana de cada mes la opció de proposar pel·lícules i votar-les per decidir quina pel·lícula s’hauria de projectar durant el següent mes a la Sala Participativa.
 • Fomentar la projecció de pel·lícules locals (fetes per gent del poble), documentals locals, etc.
 • Aquesta Sala estaria activa els caps de setmana.
 • Recuperar les “24 hores de cinema”, amb sessions monogràfiques de diferents temàtiques.

2. Fer del Centre Cultural un veritable Centre Cultural amb més activitats culturals de les que hi ha actualment:

 • Ampliar oferta cultural
 • Recondicionar el sistema de vídeo i de so
 • Habilitar sales d’assaig musical

3. Recuperar la concessió de la gestió de l’Ateneu perquè torni a ser un centre cívic.

4. Fomentarem les exhibicions esportives de BTT, judo, ball, gimnàstica… i altres esports minoritaris.

5. Augment de l’oferta cultural al poble. Més activitats culturals al centre cultural, més activitats als teatres del poble

6. Promoure i reforçar els artistes locals. Dur a terme concursos d’artistes locals per a que puguin rebre beques per part de l’Ajuntament per a poder desenvolupar les seves carreres artístiques, ja sigui musical, plàstica, escènica, etc…

7. Creació del Consell Cultural a on diversos representants de la cultura local puguin expressar les seves opinions, demandes, propostes, etc… per a poder dur a terme una política cultural de qualitat i propera a Martorell. Entenem el Consell Cultural com un espai de debat.

8. Ajuts econòmics per la cultura.

9. Creació de la Federació Cultural de Martorell a on hi siguin representades totes les entitats culturals de Martorell. Formarà part de la comissió que faci la programació de les festes municipals.

10. Indicar els espais de memòria històrica.

11. Visites dels artistes locals a les escoles per explicar què fan, com han arribat a on han arribat, quines possibilitats i quines sortides laborals poden trobar en el camí de les arts i donar consells.

12. Cap persona de Martorell sense cultura. Garantir l’accés universal a la cultura

13. Recuperar l’Escola d’Arts Plàstiques (anteriorment a Ca L’Oller)

14. Estudiar la possibilitat de crear els “Clubs” a les escoles (per exemple: club de debat, club de lectura, club de música, etc…) i fer un torneig anual de clubs.

1. Recuperarem i protegirem el Patrimoni Històricde Martorell.

2. Crearem un programa de rehabilitació i dignificació dels edificis i l’espai públic del nucli antic(especialment La Vila, Can Bros i Can Carreras).

3. La Vila:

 • Rehabilitar la Vila
 • Adequar les escales Escola de Música
 • Protegir i adequar Ca L’Oller, el Pont del Diable i altres punts.

4. Pla Integral Millora de Can Bros:

 • Can Bros com a barri cooperatiu
 • Dur a terme el projecte de recondicionament de Can Bros pendent d’executar.
 • Creació d’habitatge social al barri de Can Bros.

5. Can Carreras

 • Transformar el Molí Paperer perquè sigui un punt de referència del barri, instal·lar-hi l’Escola d’Oficis i adequar les connexions del transport públic amb l’edifici.

6. Protegir la Torre de Santa Llúcia

7. Fer estudis tècnics sobre el patrimoni per saber l’estat de cadascun d’ells.

8. Reforma de Can Serra i nova ubicació més integrada al nucli urbà i accessible.

9. Nou Pla d’Usos: Crear un Nou Pla d’Usos dels espais i equipaments municipals (Ca N’Oliveres, l’Ateneu, El Progrés, Espai Muxart, Casa Par…) en col·laboració amb les associacions i el conjunt de la ciutadania de Martorell, que potenciï l’associacionisme. Es prioritzarà la creació d’espais educatius familiars per a infants de 0 a 3 anys i es fomentarà l’oci alternatiu per a joves.

10. Museu/sala d’exposicions dedicades a la història de Martorell.

 • Explicació del patrimoni històric
 • Informació/arxiu digital del patrimoni històric de Martorell

11. Rutes turístiques del patrimoni històric, des de Can Bros fins les Mines de plom passant pel Pont del Diable o la Torre de les Hores.

12. Tenir en compte la rellevància cultural a Martorell dels esgrafiats i la ceràmica.

1. Empoderament de la ciutadania: Treballarem per a que la ciutadania prengui consciència de l’extraordinària capacitat que posseeix per decidir, valorar, oposar-se, regular i opinar sobre tots aquells afers que ens afecten d’una manera o altra. En altres paraules, consisteix en adonar-se de la prodigiosa fortalesa espiritual, política, social i econòmica que tenim les persones per transformar la realitat que ens envolta.

2. Participació veïnal en la presa de decisions sobre les millores de cada barri:

 • Desplegar consells de barri i promoure participació ciutadana.
 • Consell de Salut i Consell de Gent Gran.
 • Consell de l’Educació (Claustres, AMPA, Alumnat, Administració) decideix sobre polítiques educatives del municipis. Pla Educatiu d’Entorn, matriculació, inversions, oferta formativa, etc…

3. Democratització de l’Ajuntament:

 • Després del debat a cada punt, torn de paraula ciutadà: preguntes amb dret a rèplica i contrarèplica per persona fins un màxim de 3 persones per assumpte a tractar.
 • Al final de cada Ple, hi haurà el torn de paraula ciutadà general. La ciutadania pot presentar queixes, propostes i iniciatives davant del Ple, mitjançant un registre previ per sol·licitar el permís d’intervenció en el torn de paraula.
 • Tota intervenció ciutadana quedarà enregistrada en vídeo, àudio i paper.
 • Tots els plens quedaran enregistrats en vídeo, àudio i paper, i es publicaran en la ràdio pública (Ràdio Martorell), televisió pública (o a MartorellTV, el que s’estimi millor) i premsa pública (resum al butlletí mensual), així com la distribució d’un resum a la premsa comarcal.
 • S’ha de portar el nombre màxim de propostes a Ple i no tantes a junta de portaveus o de govern, sobretot temes rellevants. (Decidir en debat quins temes són més rellevants)
 • Cap sessió del Ple buida de contingut.

4. Partida específica per aplicació total del Reglament de participació ciutadana.

5. Debats públics

 • Debats per a diferents edats a diferents edificis
 • Extraescolar “Club de Debat” al Molí Fariner o a la Biblioteca.
 • Fòrums

6. Pla de xoc contra l’escletxa digital:

 • Ampliació de la cobertura WiFi, oberta i gratuïta a tot el municipi. Aules d’informàtica als equipaments amb espais disponibles i infrautilitzats, ampliar capital per comprar eines electròniques (a través de Serveis Socials). 
 • Ajut per accés a internet, com qualsevol altre subministrament. Equipaments de la Vila (Círcol, Casa de la Vila, Casa de Cultura, etc.) amb aula d’estudi amb préstec d’ordinadors portàtils i connexió a internet.

7. Establirem, com a mínim, dos centres cívics, un d’ells a l’Ateneu, amb activitats de tot tipus (debats, formació i cultura, espais per associacions i entitats)

1. No a les portes giratòries i el clientelisme:

 • No es permetrà la contractació d’empreses en les que en els òrgans de gestió o en qualsevol servei hi hagi gent que hagi treballat a l’Ajuntament com a responsables de servei en els 3 anys anteriors.
 • Sostre salarial als càrrecs electes.
 • Limitació dels mandats a 2+1.

2. Creació Reglament de mitjans de comunicació públics:

 • Més pluralitat als mitjans públic i més debat.
 • Evitar la discriminació
 • Promoure la independència i llibertat als mitjans públics
 • Més participació per part del teixit associatiu del poble als mitjans públics
 • Educació mediàtica i digital dels nens i nenes.

3. L’accés a la informació es un dret i el farem realitat. La nostra proposta és la transparència complerta, exigint-la en la nostra organització i a l’Ajuntament.

4. Farem arribar una infografia a cada casa cada inici d’any una vegada aprovades les ordenances fiscals amb la informació relativa a les bonificacions fiscals per a que tots els ciutadans tinguin coneixement de les bonificacions a les que poden optar

5. Finestreta Única d’Atenció Ciutadana: Crearem la Finestreta d’Atenció Ciutadana per a facilitar l’accés a la informació sobre ajuts i subvencions, tant a persones com a entitats.

6. Creació d’un catàleg amb totes les ajudes, mitjançant una aplicació mòbil.

7. Auditoria de comptes: Realitzarem una auditoria dels comptes de l’Ajuntament, que certifiqui el seu estat i les deficiències en el cobrament de taxes o els pagaments a proveïdors, i una auditoria del deute públic municipal, per saber com d’endeutat està l’Ajuntament i depurar responsabilitats.

8. Presentació pública de projectes:

 • Fomentar la co-decisió, amb processos participatius per els plecs de condicions i fer la presa de decisions; es publicaran i difondran als mitjans de comunicació públics locals; tots s’adjudicaran a través de concurs públic; valoració pública i participativa dels projectes realitzats.
 • Amb una tresoreria transparent, amb la publicació d’ingressos i despeses generals i per projectes i de la informació estadística de subvencions
 • Amb eines de control democràtic, amb un debat públic on la ciutadania preguntarà directament a les regidores, sectorials que vetllaran la realització dels projectes aprovats, i la publicació de les actes de les Juntes de Portaveus i dels Consells rectors.

9. Millora de les eines digitals (pàgines web, xarxes i aplicacions) per a que siguin més accessibles, més fàcils de fer servir i que estigui tot més a l’abast de tothom i incorporació de noves tecnologies allà on sigui possible.

10. Creació de la figura del o la Síndic/a de Greuges local.

11. Bústies anònimes per a que la ciutadania pugui fer arribar a l’Ajuntament propostes i queixes de manera anònima.

La participació serà l’element vertebrador en la presa de decisions.  La nostra proposta s’inicia amb la pedagogia del model democràtic participatiu a tota la ciutadania i el desenvolupament de petits projectes per acabar amb grans projectes com pressupostos participatius, reglament de participació, plans d’igualtat.

Per aquesta tasca, potenciarem la tasca de les Associacions Veïnals com a nexe de diàleg i treball conjunt entre ciutadania i Ajuntament i que siguin el centre neuràlgic de cada barri; les dotarem amb tots els recursos necessaris.

1. Potenciar les Associacions de Veïns:

 • Promoure la creació de la Federació d’Associacions de Veïns: Impulsar una coordinació entre les AA.VV. per posar en comú necessitats, experiències
 • Promoure les AAVV per que més gent s’apropi i participi més
 • Dotar a aquestes associacions de més recursos per a poder fer millor la feina que fan i es puguin autogestionar.
 • Reunions periòdiques amb les AAVV per saber què van necessitant els barris segons avança la legislatura i per anar fent un control de les mesures i si van agradant als barris o no.
 • Participació vinculant de les AAVV.

2. Nou Reglament de Participació Ciutadana: Obrirem un procés de debat amb la ciutadania i els diferents moviments socials per tal d’elaborar un nou reglament de participació ciutadana, més útil i més legitimat.

3. Revitalitzar la Regidoria de Participació Ciutadana: Dotar dels recursos necessaris la regidoria de participació per a desenvolupar tots els processos participatius, per potenciar les tasques de les associacions veïnals i les entitats dels barris.

4. Regidor/a de barri o barris: Diàleg directe i periòdic (mensual, bimensual…) entre ciutadania i Ajuntament.

5. Creació dels Consells de Barri, per estendre la democràcia local als barris, i que siguin eines de treball i diàleg. Participació veïnal en la presa de decisions sobre les millores de cada barri.

6. Creació d’una xarxa de solidaritat veïnal, amb una roda periòdica de serveis com el Banc d’Aliments, l’assemblea de la PAH, un Banc del Temps, etc.

7. Pressupostos Participatius: Audiència pública per la creació dels pressuposts municipals

1. Revertir l’externalització del servei de joventut, perquè es tornin a gestionar des de l’Ajuntament.

2. Creació del Consell de Joventut i d’un Nou Pla Local de la Joventut: Reconeixerem formalment el Consell de Joventut de Martorell, que ha de ser partícep essencial de la redacció d’un nou Pla Local de la Joventut, i el dotarem de les eines i recursos necessaris per a que es pugui autogestionar. Recuperarem el Punt Nord com a oficina de referència per a la gent jove.

3. Fer un nou Pla Local d’igualtat.

 • Perspectiva de gènere de forma transversal a totes les polítiques municipals.
 • Participació de grups de dones, feministes o LGTBI en elaboració i avaluació polítiques públiques contra violència masclista i LGTBIfòbia.
 • Intervenció en les direccions dels centres escolars per detectar i prevenir violències masclistes (i LGTBIfòbiques) en adolescents.
 • Decàleg de mesures concretes i recursos formatius per professors d’educació en igualtat des dels primers anys.

4. Educació en salut sexual, reproductiva i afectiva per a que les relacions dels joves siguin més sanes i acabar amb comportaments sexistes i de maltractament.

5. Estratègia de promoció de la diversitat cultural.

6. Fires de multiculturalitat regulars, activitats de sensibilització als barris i centres educatius.

7. Xarxa antirrumors per combatre amb dades informacions falses que alimenten el racisme.

8. Creació de centres d’acollida o albergs per a joves en situació de sensellarisme i que es vegin en la necessitat de sortir de casa.

9. Suport als joves artistes locals.

10. Fer de l’Espai Jove un veritable Espai Jove a on els joves se sentin cridats a reunir-se.

11. Molí Fariner com a centre de programes educatius i formatius extraescolars i activitats pedagògiques destinades a nens i nenes de 6 a 16 anys, amb cursos d’estudi del medi ambient de Martorell i com es pot millorar (explicació del cicle de l’aigua, la biodiversitat, el manteniment dels rius i de les plantes, i l’estudi de la fauna local).

12. Dotar a associacions juvenils locals, com per exemple el Cau, dels recursos necessaris per dur a terme les activitats que fan.

13. Ajuts econòmics als joves per a emancipar-se, com per exemple per al lloguer.

14. Programa d’inserció laboral juvenil.

 • Ajuda especialitzada per a que els joves trobin feina.
 • Ampliació dels cursos de formació professional

15. Beques municipals pels estudiants.

16. Ampliació de la subvenció municipal al transport.

17. Creació d’un Programa d’Atenció Psicològica Juvenil:

 • Més inversió en l’Atenció Psicològica
 • Unitat de Psicologia Municipal General
 • Unitat d’Atenció als Joves
 • Conscienciació de la importància de la Salut Mental i fer campanyes per tractar de que deixi de ser un tabú al municipi.

18. Repensar Ca N’Oliveres:

 • Nau 1, fer tornejos anuals E-Sports i diferents Salons (del videojoc, del Manga, de l’ensenyament, de l’automòbil, etc.)
 • Nau 2, fer una discoteca pública permanent. De dijous a diumenge, però es mantenen els esdeveniments que s’han anat fent fins ara. Recaptació destinada a inversió de l’Ajuntament.